قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

kiarash diyan

I love my death درباره »

مشخصات

موارد دیگر
kiarash diyan
528 پست
امتياز: 31972
مرد - مجرد
1364/02/06
حالت من: گرفتار
فوق ليسانس
واردات(بازرگان)
زرتشت
ايران - تهران - هااا
مجردي
رفته ام
نميکشم
ندارم
موزیک
بلک بری
سوناتا 2015
1.86 - 95
kia12122004@yahoo.com
بیخیال

دنبال‌کنندگان

(5 کاربر)

مدال و افتخارات

بازدیدکننده

843 کاربر
kiarash diyan
kiarash diyan

ﻭﻗــ ــــــــــﺘﯽ ﮐــــــــــَـــﺴﯽ ﮔـــُـــــــــﻔﺖ ﺩﻭﺳـــﺘــــــــِـــﺖ ﺩﺍﺭﻩ ..

ﺗــَــــــﺤــــﻘــﯿﻖ ﮐــــــُــﻦ ﺗﯿــــﮑــِــــﻪ ﮐــَــــــﻠــٰـــﺎﻣـــِـــﺶ ﻧـــــَــﺒـٰـــــﺎﺷـِـــــــﻪ …

از ما گفتن بود

kiarash diyan
kiarash diyan

←ﺍﻫـــﻞ ﺟـــِــﺪﺍﻝ ﻧــﯿـــﺴــــﺘــــﻢ↓

ﺑـــﺎ ﺧـــﻨـــﺪﻩ ﻫـــﺎﯼ ﻣــﻌــﻨــﯽ ﺩﺍﺭ ﻟــِــﻬـــِـﺖ

ﻣــــﯽﮐــُـﻨَــم

kiarash diyan
kiarash diyan

وَقـــــتیــ پُــشــتِــــ ســََــرم بــــــــد مـــیـگـن خـــوشحــال میــــشـم

چــــون میــــفــََـهــم⇄ کِِــه خـــــوب ســـوزونـــدمـــشـــون،

kiarash diyan
kiarash diyan

اِنقـَــــد

بـی حــ↭ـوصِـلـَـ↭ـم↯ کـِـــه

فَـرمـــایـِــشِ هَــمِــه مَـتیـنِـــه …

kiarash diyan
kiarash diyan

مهمــــ نیستــــ کهـــ الآنــ بـآ کیــــهــ

مهمــ اینهــ که

پَــسـ مـوند ـهــ ی مَـنــــــهــ ....!!!

kiarash diyan
kiarash diyan

عزیـزَمـ رَفـتـﮯ [ ? ]

لُـطـفـاً هَـمِـﮧ چـیـو بـا פֿـوבِتـــــ ...

وَر בار بُـرو ...

بَـعـבﮮ مـیـاב مـیـبـیـنِـﮧ

نـاراפَـتـ مـیـشِـﮧ [ ] ..

مخاطب خاصش

kiarash diyan
kiarash diyan

☜شنیدے میگن عَلَف باس ب دھن بزی شیرین بیاد؟

♚واس ما شـــــیـــــرینکاری نکن عَـــزیزم♚

��گــــــرگـــــــا گـــیــــــاہ خوار نـــــیــــســـتَن��


kiarash diyan
kiarash diyan

* خیــــــلیـــــــآ دارن « عــــــــقـــــــــده » از مــــــــا

* خـــــــیلـــــــا م حـــرفـــ« بیخود » مــــــیـــــــزنـــــن پشت ســــــر مــــــــآ . . .

ولـــــــے عیبــــــــ نداره . . .

ایـــــــنــــــآ رســــــمـــــآ داییورتن...

kiarash diyan
kiarash diyan
بعضی “ضربه ها” نمی بـُره…

زخـم نمی کنـه….

حتّی خراش هم نمـی ندازه….!

فقط “دردت” میـاد….

اونقدر که نـفست رو “بنـد” میاد

kiarash diyan
kiarash diyan

����ﺑَـــﺮﺍﻢْ ﻣــُﻬِــﻢِ ﻧــﯿــسٰ

ﭼِـــــﻪْ ﮐَﺴــﯽْ ﺟــٰﺎمْ ﺭُو تــوُ ﻗَﻠــﺒِــتْ مـیـگیـرِهْ ��

ﭼُـــﻮﻥْ ﻣـﯿـدونَـم‌ْ ��

ﭘـَـﺲ ﻣـٰﺎﻧـﺪﻩْ ﻫٰﺎﯼٖ ﮔُــﺮگــْ ﺭُو ��

ﻓـَﻘَـﻂْ ﺳـَـﮓْ ﻫٰـﺎ ﻣﯿـﺒَـﺮ‍َﻧـﺪ ْ ����

kiarash diyan
kiarash diyan

بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞

↺عِـــشق ↻

⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨

یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢

رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

kiarash diyan
kiarash diyan
kiarash diyan
kiarash diyan

✘مــن فقط

kiarash diyan
kiarash diyan
♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯
تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!
kiarash diyan
kiarash diyan

ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ..

ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ

ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ~

ﺑﯽتوﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
< 
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد