قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
زندگی دو چیز را یادم داد :
آرزوی مرگ
مرگ آرزو

رتبه گروه

بر مبنای تعداد کاربر رتبه 15
بر مبنای تعداد هوادار رتبه 22
بر مبنای تعداد ارسال رتبه 9

کاربران فعال امروز

12 پست

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نمایش همه

آخرين بازديدکنندگان

(83 بازديد)

قلب شکسته ی من...

شناسه گروه: 38 · گروه عمومی · · 18 کاربر · 3156 پست
k2
k2
یعنی ادمی که فقط خودت رو بخاطر خودت بخواد نه پولت نه قیافت نه صدات و..... پیدا میشه؟//
k2
k2
دلم جاده ی شمال میخواد با پائیز قشنگ برگای رنگارنگ و کلی سرعت....
k2
k2
نفرین.....
k2
k2
میگه دروغه حرفاش گرمای خوبه دستاش....
k2
k2
دنبالت دارم میگردم اما نیست از تو نشونی
روزگار ما رو جدا کرد یه غروب تویه جوونی....
k2
k2
خوابیدی رو باله موجا
کاش میشد بودم کنارت
تو به دریا دل سپردی
من تو ساحل چشم به راهت....
k2
k2
ادمی که به درداش و بدبختیاش میخنده دیگه ادم نیست فقط جسم یه ادمه که روحش مرده....
k2
k2
چقد سوت و کوره شده اینجا
دلگیره....
k2
k2
چرا اینجا تا یه متن مینویسی 
خیلی ها فکر میکنن مثلا من شکست عشقی خوردم یا دوست دخترم ولم کرده و یا....
همه متنا که مربوط به عشق جنس مخالف نیست
من منظورم از عشق
عشق به پدر مادرمه ....
که ندارمشون

k2
k2
به چشم خسته ی من اسمون از سنگ شده
لعنت به این تنهائی دلم برات تنگ شده...
مادرم....
k2
k2
آدم هــــا موجوداتـــی هســــتند که،
بــــرای نزدیکــــــ ـــ شدنشــــون،
باید ازشــــون دوریــــــــ کـــرد…
k2
k2
آن گاه که در آغوش تـــــو بود . . . فرشتـــه اش میخواندے
حــــــــــالا که در آغوش دیگریست . . . فـــــــــاحشہِ ؟
..
..
 وقتـــــی همه چــــیز تمام میــــشود  دلیلــــی ندارد حرمت ها شکـــسته شود  دل ها شکسته شود  غـــرور ها شکسته شود  دلیلـــی ندارد شخصیــت ها لــِـه شود  گــُـستاخانه صحـــبت شود  وقتــــی همه چیز تمام می شود  دلـــیلی ندارد اشــکی ریخته شود  کینــه ای در دل بماند  دلــیلی ندارد زنــدگـــی ای خـــراب  ذهــنی مــُــشوش  و دلــی آشــــفته شود !  وقتـــی همه چــیز تمام شد ... دلـــیلی ندارد منتــظر ماند  دیگــــر همه چیز تمام شده .. ! 
..
..
مردها خیلی هم خوبند... دوست داشتنی و مهربان.. عاشق محبت واقعی... گاهی وقتا مثل یه بچه از ته دل خوشحالند.. و گاهی مثل یک پیرمرد خسته... اکثرشان تنهایی را تجربه کرده اند... بیشترشان درد کشیده اند... و اکثرا غمهایشانرا در وجودشان مخفی کرده اند.. خیلی از اشک ها را نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزد.. مردها میروند قدم میزنند تا یادشان نرود که به جای گریه باید قدمهای محکم داشته باشند.. همانهای که اگر عاشق شوند؛ برایتان شاملو می شوند و بیستون میکنند... و تو بهشت را روی زمین خواهی داشت... اری اینها مرد هستند... #❤️
..
..
خوابم نمیگیرد شبها ... اما دلم گرفته سرم درد گرفته بغض گلویم را گرفته ضمنا برای تو دوباره گریه ام گرفته...! آه ... چقدر امشب گرفته ام ! میبینی...
شبتون دور از دلتنگی
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد