قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

خاتون

کاربر VIP

مشخصات

موارد دیگر
خاتون
182 پست
امتياز: 12714
زن

دنبال‌کنندگان

مدال و افتخارات

بازدیدکننده

25355 کاربر
خاتون
خاتون
. چهره های زیادی داره
هیچ کدومشون ب اندازه ی تظاهر ب پاکدامنی
خطرناک نیست!
خاتون
خاتون
-قبله ی عالم ب سلامت، 
رعیت گرسنه اند، 
امر ملوکانه چیست؟

+مالیات را افزایش دهید،
گرسنگی یادشان می رود پدر سوخته ها...

خاتون
خاتون
خاتون
خاتون
حرف زدن از تنهایی 
مزخرف ترین شکل اختصاص حالتی ست ب آدمی!
او فقط گاهی بین همنوعانش ب طرز دلسوزانه ای غریب می شود
.
.
خاتون
خاتون
و ما را بِ حالی سبز 
و همیشه سبز برگردان...
دیدگاه · 1399/03/9 - 00:17 در خشت خام 6 +
خاتون
خاتون
در حقیقت
ما همه بشر بودیم
تا اینکه نژاد، ارتباطمان را بُرید
مذهب، از یکدیگر جدایمان ساخت
سیاست، بینمان دیوار کشید
و ثروت از ما طبقه ساخت...

خاتون
خاتون
در ابتدای غم، پراکندگی وجود دارد
و در انتهایش، انسجام..
هیچ غمی، بدون منسجم تر کردن هویت ما
و بدون بالابردن ظرفیت روانی ما،
بدن ما را ترک نمی کند...
دیدگاه · 1399/03/8 - 23:32 در خشت خام 5 +
خاتون
خاتون
خموش هر ک شد از قیل و قال، وارسته ست
نمی زنند دری را ک از برون بسته ست..


دیدگاه · 1399/03/5 - 00:48 در خشت خام 7 +
خاتون
خاتون
خاتون
خاتون
جهان چو آبگینه شکسته ای ست
ک سروِ راست هم در او شکسته می نمایدت
چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ

امیدِ هیچ معجزی ز مُرده نیست..
دیدگاه · 1399/03/4 - 15:38 در خشت خام 7 +
خاتون
خاتون
از هر آزمون دشواری ک با شرافت بگذری می شود
تاب و توان و طاقت خویش را ک بیازمایی و سربلند شوی،
. خواهی شد..
رنج نهانت را ک قدر بدانی و معنایش کنی می شوی
. همان تلاش با توفیق است
و ، همان جهدِ بی توفیق!

خاتون
خاتون
ما آدم ها در صداقتِ مطلق نمی توانیم دوام بیاوریم...
.
.
.
خاتون
خاتون
همین ساعت چشم هایشان را ببندید
تصور کنید در یک قطار سریع السیر در یک صندلی راحت نشسته اید
و از پنجره ی قطار، بیرون را نگاه می کنید...
.
.
.
خاتون
خاتون
ما آدم های معمولی 
خانه هایمان را روی نقطه ی کور و بنا کرده ایم
و از دید خارج هستیم !
.
.
.
خاتون
خاتون
و انسان مگر چند چشم محرم می شناسد 
تا بتواند دل و باطن خود را در پرتو نگاه ها وابدارد
بی هیچ پرهیز و گریز !
چه بسیار آدمیانی ک می آیند و می روند
بی آنکه از خیالشان بگذرد ک چنین موهبتی نیز وجود دارد
ک انسان بخواهد و احساس وجد کند
از اینکه خودی ترین و محرم ترین چشمان عالم
در او می نگرد...
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد