قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

#دی مآهی ام. خودت برو بخآن... درباره »
کاربر VIP

مشخصات

موارد دیگر
15217 پست
امتياز: 60363
زن
حالت من: آروم و عادی
اسلام
ايران
ميکشم
#کلیک_موزیک_بآفتنی_خوآنندگی_گیتآر_دووتآر

دنبال‌کنندگان

(209 کاربر)

مدال و افتخارات

بازدیدکننده

13899 کاربر
♱

آنهآیی ک عآدی ب نظر میرسند
. گ...هِ بآ خودشآن میکشند اینور وُ آنور . . !!

+پس از تآریکی
_هآروکی مورآکآمی

+++دیدگآه+++

1 دیدگاه · 1399/02/26 - 02:56 در Antiquated 13 +
♱


#❤

دیدگاه · 1399/03/4 - 23:59 در Sad Home 6 +
♱

زندگی 
نَ مآندن ست نَ رسیدن . . !!

زندگی 

دیدگاه · 1399/03/4 - 23:54 در Sad Home 5 +
♱

کی توآند خویشتن دآری کند  . . ؟!!

دیدگاه · 1399/03/4 - 23:51 در Sad Home 6 +
♱

چه شبی ست  . . !!

دیدگاه · 1399/03/4 - 23:48 در Sad Home 3 +
♱

پروآنه ب یک آزآد شد از شمع
. چآره دل مآ ک در ست  . . !!


6 دیدگاه · 1399/03/4 - 00:09 در Sad Home 8 +
♱

دیدگآه❤

@mylove12

1 دیدگاه · 1399/03/4 - 00:06 در Sad Home 6 +
♱

سکآنس قشنگی از سریآل (گودآل)
Yamaç Cim _ Babasinin Öğlü Cim


39 دیدگاه · 1399/03/4 - 00:03 در Sad Home 7 +
♱

. امروز؛دیدگاه · 1399/03/3 - 23:56 در Sad Home 7 +
♱

جوآنی شمع ره کردم ک جویم زندگآنی رآ
. زندگآنی رآ و جوآنی رآ  . . !!

دیدگاه · 1399/03/3 - 23:54 در Sad Home 6 +
♱


دیدگاه · 1399/03/3 - 23:14 در Sad Home 9 +
♱

هر وخ ب این سن برسم
 بهترین اتفآقآی دنیآ برآم میفته  ‌. ‌. !!

دیدگاه · 1399/03/3 - 21:04 در Sad Home 9 +
♱

زندگیم 
خلآصه تو ۴ کلمه ؛

+دیگه
_حوصله ی
+خودمم 
_ندآرم 

.
.

دیدگاه · 1399/03/3 - 20:54 در Sad Home 8 +
♱

. . !!

دیدگاه · 1399/03/3 - 20:51 در Sad Home 8 +
♱

《قسمت
پآسخی ب تمآم ذوقهآیی ک . . !!

دیدگاه · 1399/03/3 - 20:49 در Sad Home 7 +
♱

تنهآ قسمت قشنگ زندگی شده 
اون  ِ قبل از خوآب . . !!

16 دیدگاه · 1399/03/3 - 20:47 در Sad Home 7 +
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد