قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

#دی مآهی ام. خودت برو بخآن... درباره »
کاربر VIP

مشخصات

موارد دیگر
14001 پست
امتياز: 60363
زن
حالت من: آروم و عادی
اسلام
ايران
ميکشم
#کلیک_موزیک_بآفتنی_نوشتن_قلیآن_قهوه_خوآنندگی_گیتآر_دوتآر

دنبال‌کنندگان

(186 کاربر)

مدال و افتخارات

بازدیدکننده

12596 کاربر
♱


@sad-girl

45 دیدگاه · 1398/10/2 - 14:21 در Sad Home 69 +
ᴿᵃᵐᵗᶤᶰ
ᴿᵃᵐᵗᶤᶰ
@Sad-girl

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ دی ماهی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪﺩ، ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺍﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ…
ﺍﮔﺮ ﯾﮏ دی ماهی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﺪ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ …
ﺍﮔﺮ ﯾﮏ دی ماهی ﮐﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﻭ
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ
ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﺯﯼ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ
ﺩﺍﺭﺩ…
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ دی ماهی ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻗﯿﻖ ﺍﻟﻘﻠﺐ و ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﺳﺖ …
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ دی ماهی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ …
فقط یه دی ماهی میتونه یه دی ماهی درک کنه


دیدگاه غیرفعال · 6 ساعت قبل 7 +
باز نشر توسط Sad-girl
♱

وَ
آنچه ک می مآند   . . !!

♱

. . !!

دیدگاه · 6 ساعت قبل در Antiquated 5 +
♱

رویآی غیر ممکن هآ نآم ویژه ای دآرد
کِ بِ آن میگوییم . . !!


@kalantar_ali

دیدگاه غیرفعال · 6 ساعت قبل در Antiquated 4 +
♱

اگر روزی از من سوآل کنند :
کِ قویترین دنیآ چه کسآنی هستند . . ؟!!
خوآهم گفت : 
. ک تنهآیی رآ یآد گرفته اند . . !!

دیدگاه · 7 ساعت قبل در Antiquated 6 +
♱

دل سآده دآشتن تآوآن دآرد
هرر روز بآید بدوزی رآ ک از صدآقتت خورده ای . . !!

♱


دیدگاه · 7 ساعت قبل در Antiquated 6 +
♱

چون شآد
ولی . . !!

دیدگاه · 7 ساعت قبل در Antiquated 6 +
♱

. . !!

دیدگاه · 7 ساعت قبل در Antiquated 9 +
♱

. آشفته بآزآریست دنیآ . . !!

دیدگاه · 7 ساعت قبل در Antiquated 10 +
♱

شده عآیآ ک ریشه ب جآانت بزند . ‌. ؟!!

دیدگاه · 7 ساعت قبل در Antiquated 10 +
♱

. . !!

دیدگاه · 7 ساعت قبل در Antiquated 9 +
♱

دلم برآی روزآیی ک ب دنیآ تنگ شده . . !!

2 دیدگاه · 7 ساعت قبل در Antiquated 10 +
♱

آوآیی ک از ژرفآی وجودمآن میشنویم
روح امیدوآری رآ امید خوآهد کرد. . !!

دیدگاه · 7 ساعت قبل در Antiquated 10 +
♱

یکی رسید ب
یکی رسید ب
منم شدم
سهم از دنیآ ، فقط . . !!

دیدگاه · 7 ساعت قبل در Antiquated 9 +
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
< 
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد