قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

ʒɔkɛʀ

You see madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little PUSH!\" درباره »
کاربر VIP

مشخصات

موارد دیگر
ʒɔkɛʀ
156 پست
امتياز: 40677
مرد
1370/04/28
ميکشم
BMW
1980-behnam.blogfa.com/

دنبال‌کنندگان

(71 کاربر)

مدال و افتخارات

بازدیدکننده

707 کاربر
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ
لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تکرار می کــنـــد…
اصـــلا برایش مهم نیست،کـــه در وجودت…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ
 دنیا اونقدر کوچیکه که آدمایی رو که ازشون متنفری هر روز میبینی
    ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی …
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ
یه نفر می خواد من و تنها بزاری
جای من دستش و تو دستات بزاره 
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ
یه نفر می خواد تو رو ازم بگیره
یه نفر که قد من دوست نداره
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ
کی مثل خودم میمیره برات
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ

کی مثل خودت این و میدونه

ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ
سخته واسه من دوریه چشات
سخته زندگی بدون صدات
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ
سخته تحمل بکنی و آدمی رو که دوسش نداری
شبا وقتی دلت گریه می خواد سرت و رو شونش بزاری
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ
یه نفر می خواد من و تنها بزاری
جای من دستش و تو دستات بزاره 
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ

یه نفر که قد من دوست نداره

ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ
یه نفر می خواد تو رو ازم بگیره
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ
جای من دستش و تو دستات بزاره 
ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ

یه نفر می خواد من و تنها بزاری

ʒɔkɛʀ
ʒɔkɛʀ

یه نفر که قد من دوست نداره

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
< 
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد